Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/science/public_html/readme/index.php on line 1
Почети ми
Статии · Списание · За проекта · За доброволците · Какво следва?

За проекта

Сдружение „Щастливо дете" и "Българска Наука" разработват проект в сферата на неформалното образование с цел разширяване и обогатяване знанията на младежи в неравностойно положение и по-конкретно на незрящи.

Проекта е спечелен по програма "Младежта в действие" дейност "Младежки инициативи" - http://www.youthbg.info.

Ние отново четем!

септември, 2013 г.

Идеята на проектът „Прочети ми" е да разширим дейностите, които започнахме с проекта „Почети ми“. Основна част от проекта е участниците и доброволците към него да прочетат на глас и запишат статии, съобразени с учебния материал и подходящи за младежи от 16 до 18 годишна възраст.

Материалите ще се обработят от участниците в проекта чрез техниката, която е закупена вече по проект „Почети ми“ за реализацията му.

По време на проекта се предвижда също така да бъде подготвен за издаване и отпечатване два дайджеста специално създадени за младежите в неравностойно положение, включващи най-интересните и най-високо оценени материали. Това ще бъдат два специално създадени броя на списание „Българска Наука“ www.nauka.bg – като всеки брой ще се изчете от доброволци и запише на CD. Два броя по 500 бройки + един диск CD в 500 бройки. Предвидели сме по три месеца работа за всеки един брой, за да имаме време за подготовка, прочит, редакция и разпространение. Разпространението ще стане лесно и бързо с вече осъществените контакти по предния проект „Почети ми“.

Проектът е насочен към подпомагане на децата и младежите с увредено зрение, сираци и младежи в неравностойно положение като, чрез улесняване на достъпа им до подбраните материали, целим приобщаването им към неформалното образование, запознаването им с научна и научно-популярна литература, и в крайна сметка подпомагане на образованието и интеграцията им.

Посетете сайта по проекта: http://readme.nauka.bg

Дискусии по проекта: БГ Наука Форум

септември 2011 г.

Основна част от проекта е доброволци да прочетат на глас и запишат 20 статии, съобразени с учебния материал и подходящи за младежи от 16 до 18 годишна възраст.

Идеята на проекта „Почети ми" е започната още преди две години от списание "Българска Наука" (www.nauka.bg) със съдействието на незрящи, които боравят с интернет.

Прочетените статии, ще бъдат записани на 1000 диска (CD), във формат, достъпен за незрящи. CD-тата ще се разпространят в училищата за слепи в София и Варна, в структурите на Съюза на слепите, сред много организации, работещи с младежи с подобни проблеми.

Проектът е насочен към подпомагане на младежите с увредено зрение, като, чрез улесняване на достъпа им до подбраните материали, цели приобщаването им към неформалното образование, запознаването им с научна и научно-популярна литература, и в крайна сметка подпомагане на образованието и интеграцията им.

Призоваваме всички, които искат да участват в проекта да пишат тук или да се свържат с нас на имейл admin@nauka.bg. Нека помогнем... участвай в проекта и направи добро!

Нека помогнем на незрящите младежи да научат повече за заобикалящия ги свят!

С особено задоволство съобщаваме, че в проекта се включи и екипът говорители на БНТ.

Екипът на "По света и у нас" стана част от един изключителен проект за незрящи младежи. Нашите гласове ще отворят очите на много млади хора за невероятния свят на науката. БНТ стана доброволец в проекта "Почети ми" на интернет списанието "Българска наука" и сдружение "Щастливо дете". Идеята на проекта обаче надскочи скромните му параметри. Границите му може да очертаете и вие, стига да споделите нашия ентусиазъм.

Идеята на проекта е да се разпространят статии от сферата на неформалното образование, пригодени за незрящи младежи - да се прочетат с необходимото ниво и дикция и да се запишат на технически носител. Статиите ще бъдат подбирани специално, за да отговарят на образователната система и да обогатяват знанията на младежите. Всички статии ще се прочетат от участниците в проекта и от включени допълнително доброволци с необходимите умения. Прочитането ще стане чрез закупване на два микрофона и допълнително обработване на записа със специален софтуер (Audio Recorder), като по този начин се осигуряват мобилност и гъвкавост в работата на доброволците.

След прочитането, всички предвидени статии ще се запишат на дискове, пригодени за ползване от незрящи хора. Записаните дискове ще бъдат 1000 броя, за да се достигне до максимално много слепи младежи. Предвидено е и закупуването на 20 броя mp3 player-а (те ще се запишат ръчно от екипа с прочетените статии), които ще се дадат на специални библиотеки, специализирани места и определени слепи младежи, които нямат компютър и не могат да използват директно CD.

Предвиждаме да се използва хостинга и домейн името на уеб-сайта www.nauka.bg, за да се разпространят всички записани статии в интернет.

Също така ще се създаде отделна секция на уеб-сайта www.nauka.bg, специално за проекта, откъдето ще могат да се слушат всички записани материали и съответно директно и свободно да се изтеглят от потребителите.

Целта е да преодолеем комуникационното и информационно ограничение на младежите в неравностойно положение, да разпространим знанието по интересен и достъпен начин. Искаме да помогнем на слепи младежи да се запознават с повече научна и научно-популярна информация в сферата на образованието и новостите в научната област на съвременния свят.

Тази година (2011 г.) е „Европейска година на доброволчеството". Доброволчеството ще се засегне в осъществяването на целия проект. Идеята на инициативата е доброволци да извършат цялото му осъществяване за социалното включване на незрящите младежи. „Социалното изключване" е факт при незрящите младежи в България, които учат – те нямат достъп до допълнителна, полезна и интересна информация, свързна с образователния процес и материал. Ние ще ангажираме млади доброволци, които да се включат в рамките на проекта. Ще разпространим идеята и ще акцентираме върху това в ежедневието на всеки млад човек да присъства мисълта и осъзнаването на ролята му като активен гражданин, на необходимостта от помощ за младежи в неравностойно положение, както и на чувството за глобална солидарност и отговорност към сериозния проблем за социалното изключване на младите незрящи хора.

Сдружението ще информира за проекта и за готовия записан продукт Съюза на слепите, Министерството на образованието и науката, Училище "Луи Брайл" в София и "Д-р Иван Шишманов" във Варна, едноименното читалище в София, отделите по образование в няколко общини, на чиято територия се намират специализирани училища за млади хора в неравностойно положение и всички организиации, ангажирани с образованието на незрящи младежи. Ще публикуваме информационно съобщение както на уеб-сайта www.nauka.bg, така и във всички по-големи сайтове, които приемат да публикуват съобщението. Ще осигурим организационно разпространението на продукта, за да достигне до максимален брой незрящи млади хора.

Вече имаме положителни отзиви от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", и от единственият уеб-сайт (www.bezmonitor.com) за слепи , като смятаме, че обществената нужда от проекта е много висока.

Презентация за Библиотеки: Presentation 'Read me' Libraries

Презентация за куриерски фирми: Presentation 'Read me' Couriers

Проектът е спечелен по програма "Младежта в действие" дейност "Младежки инициативи" - http://www.youthbg.info.

Всички права запазени